Bible Videos

Hiche lai mun ahi Bible a um thusim ho abon a video evet thei u ahi.amaho hi abon a thadou kuki  pao a um soh kei ahi. adeh a thu lhun lui  lang aho um soh ding ahi. abon a internet a um  kive ahi.